"På Luleå Kulturskola får jag möjlighet att jobba med skolprojekt. Det är fantastiskt roligt och gör att skolans övriga ämne integreras med de estetiska på ett fantastiskt bra sätt. Flertalet undersökningar visar att kommuner som satsar på de estetiska ämnena i skolan även får ett högre studieresultat hos eleverna. Under mina 15 år som musiklärare i Luleå Kommun har jag haft förmånen att vara med i ca 100 skolprojekt. Några av dessa utvärderingar hittar ni på min hemsida via följande länk"

Läsår 2016/17

Under detta läsår har jag haft förmånen att jobba med sångare samt lärarbandet med min saxofonkvartett.Ett otroligt lyckat projekt. Läs mer om projektet här

Läsår 2015/16

I höst har arbetslaget haft ett förskoleprojekt som vi kallar "Trollsånger i dur och moll". Vi har besökt Hemängs- samt Råneskolan. Mer om projektet finns på följande länk.

Läsår 2014/15

Under höstterminen 2014 har hela arbetslaget (Gammelstad/Stadön/Råneå) ett skolprojekt på Öhemskolan som heter; SÅNG OCH MUSIK här

Under vårterminen 2015 har jag tillsammans med arbetslaget arbetat med en föreställningen "Kläppenskolan fyller 60 år". här

Fler skolprojekt hittar ni HÄR